Regulamin Gabinetu
Logopedyczno-Terapeutycznego
LogoPatka

§ 1.
Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez Gabinet wymaga telefonicznego lub
e – mailowego zgłoszenia.

§ 2.
Zajęcia odbywające się w Gabinecie, trwają 30 lub 45 min,

za wyjątkiem Masażu Shantala, który trwa maksymalnie 90 min.

§ 3.
Terapia logopedyczna zaczyna się punktualnie o wyznaczonej porze.

§ 4.
Spóźnienie bez wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie Gabinetu powoduje skrócenie trwania zajęć bez zmiany opłaty za nie.

§ 5.

W przypadku spóźnienia się terapeuty, czas trwania zajęć zostanie wydłużony proporcjonalnie do spóźnienia.

§ 6.
W cenie prowadzonych zajęć wliczone są materiały, wskazówki do efektywnej pracy w domu i porady dla rodziców.

§ 7.
Opłaty za usługi świadczone w Gabinecie pobierane są według cennika zamieszczonego bezpośrednio na stronie internetowej www.logopatka.pl.

§ 8.
Opłat można dokonać każdorazowo po zajęciach lub wykupując pakiet, płacąc z góry za miesiąc przelewem na konto, w terminie i kwocie wskazanych w wystawionej fakturze.

§ 9.
Opłaty za zajęcia można uiścić gotówką po zajęciach u osoby prowadzącej terapię.

§ 10.

W przypadku chęci otrzymania faktury, należy ten fakt wcześniej zgłosić drogą e – mailową.

§ 11.
W przypadku niemożności przybycia na umówione zajęcia należy o tym zawiadomić Gabinet najpóźniej 24 godziny przed planowanymi zajęciami, drogą e – mailową na adres logopatka@wp.pl lub wysyłając sms pod numer telefonu 502-503-148.

§ 12.

Opłata za zajęcia indywidualne odwołane w ustalonym regulaminem terminie, przeniesiona zostanie na kolejny miesiąc, chyba że jest to ostatni miesiąc terapii, wtedy opłata zwracana jest w tym samym miesiącu w formie gotówkowej lub przelewem na konto, tj. w tej samej formie w jakiej została dokonana.

§ 13.
W sytuacji niezgłoszenia nieobecności dziecka na zajęciach w terminie
o jakim mowa w § 11, opłata uiszczona za daną jednostkę zajęciową nie podlega zwrotowi.

§ 14.

Osoby uiszczające opłatę za zajęcia w formie gotówkowej także mają obowiązek poinformowania Gabinetu o nieobecności dziecka w terminie o jakim mowa w § 11.

Dwukrotne niezastosowanie się do powyższego postanowienia skutkować będzie zakończeniem terapii logopedycznej dla dziecka.

§ 15.

W przypadku odwołania zajęć przez terapeutę, zajęcia zostaną przełożone na inny termin pasujący obu stronom.

§ 16.
W zajęciach mogą brać udział jedynie zdrowe dzieci (bez oznak przeziębienia).

§ 17.

Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do przekazania terapeucie wszelkiej posiadanej wiedzy o stanie zdrowia dziecka, gdyż jest to niezbędne do zapewnienia mu bezpieczeństwa podczas prowadzonych zajęć.

§ 18.

Dziecko powinno posiadać strój odpowiedni do rodzaju zajęć, w których uczestniczy oraz buty na zmianę. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za zabrudzenia i uszkodzenia ubrania, które mogą nastąpić podczas zajęć.

§ 19.

W trakcie terapii dziecko pozostaje pod opieką terapeuty prowadzącego zajęcia, natomiast podczas oczekiwania na wejście do sali oraz po zakończeniu zajęć, odpowiedzialność za nie ponoszą rodzice/opiekunowie.

§ 20.

Terapeuta ma prawo poprosić rodziców/opiekunów o opuszczenie sali lub przeciwnie – o towarzyszenie dziecku podczas zajęć, jeśli podnosi to efektywność terapii.

§ 21.

W celu zapewnienia skuteczności terapii wymagane jest systematyczne uczęszczanie na zajęcia oraz – praca z dzieckiem w domu według zaleceń logopedy.

§ 22.

Gabinet zastrzega sobie prawo do zakończenia współpracy w przypadku częstych nieobecności dziecka na terapii lub nieprzestrzegania przez rodziców zaleceń otrzymanych od terapeutów, gdyż w tych przypadkach nie może ponosić odpowiedzialności za skuteczność terapii.

§ 23.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Patrycja Wyrębkiewicz – Łuba LogoPatka, Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

d) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu
o uzasadniony interes realizowany przez administratora

e) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

f) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

g) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Udostępnij na:

Serwis logopatka.pl korzysta z plików cookie. Mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co skutkuje zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach przez serwis logopatka.pl. Informacji odczytanych za pomocą cookies i podobnych technologii używamy w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Wykorzystanie ich pozwala nam zapewnić Państwu maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszego serwisu poprzez zapamiętanie Waszych preferencji i ustawień na naszej stronie. Więcej informacji o zamieszczanych plikach cookie oraz o możliwości zmiany ustawień przeglądarki oraz polityce przetwarzania danych znajdą Państwo w polityce prywatności. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close