Współpracujący specjaliści

Zespół LogoPatka tworzą wykwalifikowani neurologopedzi i logopedzi po 5 – letnich studiach kierunkowych, licznych szkoleniach oraz z bogatym doświadczeniem w pracy.


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, przywiązujemy szczególną wagę do wypełniania swojej misji, na pierwszym miejscu stawiając dobro osób, które nam zaufały.

mgr Patrycja Wyrębkiewicz-Łuba – obecnie na urlopie macierzyńskim

Neurologopeda, Specjalista wczesnej interwencji noworodków i niemowląt, właściciel Gabinetu Logopedyczno-Terapeutycznego LogoPatka, Terapeuta ręki, Certyfikowany Instruktor Masażu Shantala, wykładowca uniwersytecki.

Jestem absolwentką studiów neurologopedycznych na Uczelni Łazarskiego oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim – kierunki Logopedia ogólna i kliniczna. Pięcioletnie studia  w dziedzinie logopedii zaprocentowały ogromem wiedzy terapeutycznej oraz dużą ilością praktyki. Dały solidne podstawy do rzetelnej pracy z pacjentami. Napędzana niegasnącym zapałem do pracy, kreatywnym spojrzeniem oraz chęcią niesienia pomocy dzieciom realizuję swoją terapeutyczną misję. Ciągły „głód” wiedzy, chęć rozwoju oraz publikacje nowych badań w dziedzinie logopedii i terapii dziecięcej są powodem mojego udziału w licznych szkoleniach i kursach, oraz konferencjach, oto niektóre z nich:

 • Kinesiotaping w logopedii – plastrowanie statyczne i dynamiczne
 • Szkolenie „Terapia neurologopedyczna nowodorków i niemowląt”
 • Szkolenie „Terapia miofunkcjonalna”
 • Szkolenie „Miobobo – Opieka logopedyczna nad niemowlęciem” oraz „Miobobo – niemowlak u logopedy”
 • Szkolenie „Ankyloglosja u noworodków i niemowląt”
 • Warsztaty „Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania”
 • Warsztat Diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego w oparciu o metodę Neuroflow”
 • Warsztat „Integracja sensoryczna w pigułce”
 • Kurs „Terapia ręki”
 • Szkolenie w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy
 • Warsztat „Radzenie sobie z niepożądanymi zachowaniami u dzieci przy wykorzystaniu technik behawioralnych
 • Szkolenie „Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN”
 • Szkolenie „Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć? I diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych”
 • Szkolenie „Diagnoza i terapia jąkania u dzieci i młodzieży – praktyczny warsztat terapeuty jąkania”
 • Prowadzenie warsztatu na Ogólnopolskiej Konferencji Wczesna Interwencja Logopedyczna organizowanej przez APS
 • Czynny udział w warsztatach: Jak zdiagnozować 2-latka? KOLD we wczesnej interwencji logopedycznej, Wykorzystanie zabaw fonacyjnych w terapii logopedycznej najmłodszych dzieci
 • Praktyczny Warsztat Integracyjny Diagnoza i Terapia ORM – podejście praktyczne
 • Udział w konferencji logopedycznej Odczulamy Jąkanie
 • Kurs Instruktorski Masażu Shantala dla niemowląt i dzieci w Polska Szkoła Masażu Shantala
 • Szkolenie Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy
 • Warsztaty Opóźniony Rozwój Mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne

Szczególne zainteresowanie kieruję w stronę najmłodszych dzieci od momentu urodzenia, prowadząc profilaktykę logopedyczną oraz wczesną interwencję logopedyczną. Wykorzystuję masaż jako metodę wspomagającą terapię logopedyczną. Przeprowadzam diagnostykę wędzidełek u noworodków, niemowląt i dzieci. Wykorzystuję elementy różnych metod, dopasowując je do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.
Prowadzę również warsztaty i szkolenia dla rodziców oraz specjalistów, dzieląc się swoją wiedzą oraz doświadczeniami. Jako Instruktor Masażu Shantala, pokazuję młodym rodzicom jak pozytywnie działa dotyk miłości!

mgr Ilona Rosłoniec

Neurologopeda, Logopeda ogólny i kliniczny.

Wiedzę z zakresu logopedii zdobywała na Uniwersytecie Warszawskim i Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Natomiast umiejętności kształtowała w trakcie odbywanych praktyk w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach podstawowych, przedszkolach oraz szpitalach. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Specjalistycznej Poradni Małego Dziecka oraz warszawskich przedszkolach. Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz osobami dorosłymi.

Prowadzenie zajęć logopedycznych to nie tylko moja praca, lecz także pasja. Czerpię z tego dużą satysfakcję, zwłaszcza gdy mogę wspierać rozwój dzieci oraz pomagać w realizacji celów wyznaczanych przez dzieci i ich rodziców.
Poza tym, ważne jest dla mnie, aby ćwiczenia logopedyczne nie były monotonne bądź wyczerpujące. Dbam o to, by przebiegały one w przyjemnej atmosferze. Niekiedy mogą nawet okazać się dobrą zabawą, dlatego też przygotowuję wiele gier i ciekawych ćwiczeń dla dzieci.

mgr Aleksandra Jarzyńska

Logopeda ogólny i kliniczny, Terapeuta ręki.

Ukończyła studia I oraz II stopnia na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna na Uniwersytecie Warszawskim oraz Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Doświadczenie zawodowe zdobywała na licznych praktykach studenckich w poradniach logopedycznych, szpitalach oraz na stażu logopedycznym w przedszkolu terapeutycznym. Dotychczas pracowała w gabinecie logopedycznym oraz w przedszkolach gdzie prowadziła terapię indywidualną oraz zajęcia grupowe. Swoją wiedzę i umiejętności poszerza na licznych szkoleniach i kursach m.in : programowanie języka u dzieci z afazją i opóźnionym rozwojem mowy, terapia sygmatyzmu międzyzębowego i bocznego, terapia karmienia.

Praca zawodowa jest moją największą pasją. W terapii kieruje się zasadą: nauka przez zabawę. Na zajęciach, które prowadzę najważniejsze jest dla mnie poczucie bezpieczeństwa małych pacjentów oraz pomoc im w przezwyciężaniu trudności z którymi się borykają. Moje zainteresowania zawodowe to praca z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy oraz terapia karmienia.

mgr Justyna Breza

Neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, terapeuta ręki, trener grafomotoryki, terapeuta miofunkcjonalny.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w prywatnych gabinetach terapeutycznych, szkołach oraz przedszkolach. Stale podnosi swoje kwalifikacje, biorąc udział w kursach i szkoleniach, aby móc jak najefektywniej prowadzić terapię logopedyczną. Dodatkowo, ukończyła studia z Filologii polskiej.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Szkolenie „Ankyloglossia u noworodków i niemowląt”,
 • Szkolenie „Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna u noworodków i niemowląt”,
 • Szkolenie „PUMO – program usprawniania motoryki oralnej”,
 • Szkolenie „Miobobo – Opieka logopedyczna nad niemowlęciem” oraz „Miobobo – krótkie wędzidełko języka u niemowląt”,
 • Szkolenie„Karmienie piersią – vademecum logopedy”,
 • Szkolenie „Diagnoza, terapia i specjalne potrzeby edukacyjne dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD)”,
 • Szkolenie „Diagnoza i terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia”– moduł 1 oraz 2,
 • Szkolenie „Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem metody werbo-tonalnej”,
 • Szkolenie „Dyzartria u dzieci i dorosłych – diagnoza i terapia”,
 • Kurs „Terapia ręki”,
 • Kurs „Terapia miofunkcjonalna”,
 • Kurs „Elektro Neuro Mobilizacja Obszaru Twarzowego ENMOT”,
 • Kurs „Trener grafomotoryki”.

Ważne jest dla mnie poszukiwanie rozwiązań. Uważam, że to, co widoczne lub słyszalne jest jedynie skutkiem, natomiast moim celem terapeutycznym jest odnalezienie oraz wyeliminowanie przyczyn. Staram się holistycznie podchodzić do małego pacjenta, jego problemów, a przede wszystkim potrzeb. Bardzo ważna jest dla mnie relacja terapeuta-dziecko oraz terapeuta-rodzic/opiekun. Moją misją jest to, aby każdy pacjent czuł się ze mną komfortowo, dążę do tego, aby nasze spotkania były wspólną radością.

mgr Aleksandra Gładysz

Logopeda

Logopeda ogólny. Ukończyła studia I stopnia na kierunku Logopedia z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia II stopnia na kierunku Logopedia na Uniwesytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w szkole podstawowej, szkole podstawowej specjalnej, przedszkolu prywatnym. Obecnie pracuje w przedszkolach integracyjnych, gdzie pracuje z dziećmi z różnego typu zaburzeniami komunikacyjnymi oraz w prywatnych placówkach.
W ramach praktyki logopedycznej wspomaga dzieci z trudnościami w zakresie szeroko pojętych wad wymowy (nieprawidłowości w wymowie różnych głosek) oraz opóźnionego rozwoju mowy.

W pracy logopedy cenię realną możliwość pomocy małym pacjentom. Skupiam się na osiągnięciu założonych celów w przyjaznej atmosferze. W swojej praktyce korzystam z ciekawych i innowacyjnych pomocy logopedycznych, a w wolnym czasie tworzę także autorskie pomoce. Potrafię wzbudzić pozytywną motywację u dziecka. Największą nagrodą są dla mnie wypracowane efekty terapii logopedycznej.

mgr Aleksandra Dzwonkowska 

logopeda ogólny i kliniczny

Logopeda ogólny i kliniczny oraz terapeuta miofunkcjonalny. Ukończyła studia I i II stopnia na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna na Uniwersytecie Warszawskim oraz Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Doświadczenie zawodowe zdobywała na licznych praktykach logopedycznych oraz pedagogicznych w przedszkolach, poradniach oraz prywatnych gabinetach logopedycznych. Obecnie pracuje w przedszkolach oraz prywatnym gabinecie logopedycznym. Stale poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w kursach i szkoleniach. 

Wybrane kursy i szkolenia: 

 • Miogopedia- praktyczna terapia miofunkcjonalna 
 • Seplenienie międzyzębowe oraz seplenienie boczne- warsztat praktyczny 
 • Werbogesty- od gestu do słowa
 • Skojarzenia do mówienia prowadząca Ewa Grzelak

mgr Monika Siemieniec

Logopeda, pedagog specjalny, w trakcie studiów podyplomowych o specjalności neurologopedia

Ukończyła pięcioletnie studia kierunkowe na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jest logopedą oraz pedagogiem specjalnym, co daje szeroki zakres pomocy dla pacjentów wymagających wieloaspektowego podejścia. Swoje doświadczenie zdobywała w pracy w placówkach edukacyjnych jak szkoły, przedszkola i gabinety logopedydyczne. Prowadzi diagnozę dzieci zaburzeń mowy u dzieci w przedziale wiekowym 2-6 lat.
Ukończyła szkolenia:
– dotyczące funkcjonowania dziecka z afazją w przedszkolu i szkole,
–  dotyczące mowy bezdźwięcznej u dzieci,
–  PECS – poziom 1.

Swoje doświadczenie nabyłam w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz z młodzieżą. Potrafię skutecznie planować i organizować proces terapii indywidualnej, dostosowując ją do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Jedną ze stosowanych przeze mnie technik jest łączenie nauki z zabawą. Łatwo  nawiązuję kontakt z dziećmi, a praca z podopiecznymi jest moją pasją. Diagnozuję  stan artykulacji dzieci poprzez przeprowadzanie przesiewowych badań mowy. Prowadzę terapię opartą na pozytywnej relacji z dzieckiem. Udzielam konsultacji i na współpracuję  z rodzicami dzieci.

Udostępnij na:

Serwis logopatka.pl korzysta z plików cookie. Mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co skutkuje zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach przez serwis logopatka.pl. Informacji odczytanych za pomocą cookies i podobnych technologii używamy w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Wykorzystanie ich pozwala nam zapewnić Państwu maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszego serwisu poprzez zapamiętanie Waszych preferencji i ustawień na naszej stronie. Więcej informacji o zamieszczanych plikach cookie oraz o możliwości zmiany ustawień przeglądarki oraz polityce przetwarzania danych znajdą Państwo w polityce prywatności. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close